Algemene Informatie

De inschrijvingen starten op 9 juni 2018!

Informatie over de inschrijvingen:

De Officiële Internationale Triatlon van Brussel heeft plaats in en rond Brussel, de hoofdstad van Het Brussels Gewest, Vlaanderen, België en Europa.

U heeft de keuze uit volgende afstanden:

Distances

 Half DistanceStandard Distance
Swimming1,9 km1,5 km
Cycling90 km40 km
Running21 km10 km

Zoals u kan zien kan u kiezen om solo deel te nemen maar u heeft ook de mogelijkheid om in team de triathlon te verdelen en zo ook de finish te halen als een echte held!

In uw wedstrijdpakket kunt u het volgende vinden:

 • 1 wedstrijdnummer en 8 veiligheidsspelden
 • 1 elektronische chip
 • 1 armbandje atleet
 • 1 badmuts Brussels Triathlon
 • 1 sticker voor rond de zadelpin van uw fiets
 • 2 (kleine) stickers voor op uw helm
 • 3 (grote) stickers voor op uw tassen

Uw inschrijving bevat:

 • 2 toegangskaarten voor het strand van Hazewinkel
 • Verschillende drankjes tijdens het gehele weekend
 • Ontvangst met een ontbijt op de dag van de wedstrijd
 • Een kit atleet met verchillende producten
 • Een badmuts Brussels Triathlon
 • Een t-shirt Finisher Brussels Triathlon ( FULL, HALF, RELAY & STANDARD)
 • Een medaille Brussels Triathlon ( Full – Relay – Standard )
 • Verschillende goodies van onze sponsors

 

Uw persoonlijke wedstrijdnummer moet gedurende de hele wedstrijd gedragen worden.

Uw wedstrijdnummer, uw armbandje, uw elektronische chip en uw gepersonaliseerde fiets zijn nodig om de wisselzones te kunnen betreden en te verlaten.

Medische informatie :

Op de achterzijde van uw persoonlijk wedstrijdnummer staat een korte medische vragenlijst. Wij vragen u deze vragenlijst voor uw eigen veiligheid volledig in te vullen. Het medische team mag ten allen tijde een deelnemer doen stoppen of diskwalificeren indien zijn of haar eigen veiligheid in het gedrang komt. Het is echter niet zo dat u gediskwalificeerd wordt als u door het medisch team gevraagd wordt om te stoppen. Bij de finish van de Belman en de Brussels Triathlon kunt u het hoofdkwartier vinden van de medische staf.

Controle voor de start:

Een inspectie van uw helm en uw fiets is voorzien aan de ingang van de wisselzone.

Zorg ervoor dat al uw materiaal in orde is. Wij vragen aan alle deelnemers te starten met materiaal dat zich in een uitstekende conditie bevindt.

Wees voorbereid! Zorg dat u tijdens de wedstrijd de noodzakelijke spullen bij u hebt voor het vervangen van een band en een kleine pomp of een CO2 pomp.

Een technische mobiele bijstand is voorzien op het parcours.

Licentie:

Een triathlon-licentie is verplicht om te kunnen deelnemen aan de Belman en de Brussels Triathlon. Men kan ter plaatse een daglicentie kopen.

Gelieve hiervoor :

 • het inschrijvingsformulier voor een daglicentie in te vullen en te ondertekenen,
 • het gevraagde bedrag te regelen,
 • een medisch attest van een arts te overhandigen met de toestemming voor het deelnemen aan de BelMan en aan de discipline ‘Full & Relay distance’, de datum van dit attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden voorafgaand aan 9 juni 2018.

Registratieprocedure:

Tijdens de registratie op 23 septemberi 2018 vanaf 06u00 Full, Half, Relay & Standaard in het hoofdkwartier van de Brussels Triathlon te Brussel, vragen wij u om de volgende gegevens voor te leggen :

 • De confirmatie van uw inschrijving aan de Brussels Triathlon
 • Een geldige triatlonlicentie
 • Uw identiteitskaart

BELANGRIJK:

De organisatie BelMan, zijn leden en alle personen in dienst van de Belman en de Brussels Triathlon die bijdragen aan een goed verloop van de wedstrijd, zijn in geen enkel geval verantwoordelijk of wettelijk aansprakelijk voor ongevallen van of door de atleten/deelnemers, diefstal of schade aan materiaal dat door de atleten persoonlijk gebruikt wordt. Met het inschrijven aan de Belman en de Brussels Triathlon gaat de atleet akkoord met dit gegeven en accepteert zo automatisch dat de organisatoren van de Belman en de Brussels Triathlon niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor ongevallen van de atleten/deelnemers, diefstal of schade aan materiaal dat door de atleten persoonlijk gebruikt wordt. Elke deelnemer aan de BelMan is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar eigen materiaal en draagt er zorg voor dat dit materiaal reglementair in orde is. In geval van een ongeval tijdens de BelMan kunnen de deelnemers of de verzekeringspartij(en) van de deelnemers op geen enkele manier de eigenaars of beheerders van de wegen en paden verantwoordelijk stellen, zelfs mochten de wegen en/of paden zich in een slechte staat bevinden op het moment van het ongeval. De deelnemer aan de Belman en de Brussels Triathlon verklaart door zijn inschrijving en registratie zijn akkoord met de gestelde regels van de Belman en de Brussels Triathlon. De deelnemer aan de Belman en de Brussels Triathlon verklaart door zijn inschrijving en registratie dat zijn gezondheid en lichamelijke conditie het toelaat deel te nemen aan de Belman en de Brussels Triathlon en dat hij op de hoogte is van de gestelde lichamelijke vereisten om aan de Belman en de Brussels Triathlon deel te nemen. De deelnemer aan de Belman en de Brussels Triathlon verklaart door zijn inschrijving en registratie dat hij op de hoogte is de eventuele gevaren en andere risico’s dat de deelname met zich meebrengt en verklaart formeel door zijn inschrijving en registratie dat hij op eigen risico deelneemt aan de Belman en de Brussels Triathlon. De organisatoren kan en heeft het recht om op elk moment te beslissen om de wedstrijd te annuleren, te onderbreken of vroegtijdig te beëindigen, dit voor verschillende redenen : in geval van slechte weersomstandigheden, bosbranden of elk ander onvoorzien of onvoorspelbaar motief of ramp. In deze gevallen van overmacht, kan er op een geen enkele manier aanspraak gemaakt worden op een eventuele terugbetaling van de inschrijvingskosten en de deelnemer verklaart door zijn inschrijving en registratie akkoord te gaan met dit gegeven en af te zien van enige aansprakelijkheid van de Belman en de Brussels Triathlon. De deelnemer verklaart door zijn inschrijving en registratie dat hij kennis heeft genomen van de door de BelMan vermelde informatie op de website. De deelnemer verklaart door zijn inschrijving en registratie dat hij zijn toestemming geeft aan de organisatoren van de Belman en de Brussels Triathlon om gemaakte foto’s, beelden en filmmateriaal te gebruiken in de media en op de website van de Belman en de Brussels Triathlon. De persoonlijke gegevens van alle deelnemers worden bewaard door de organisator van de Belman en de Brussels Triathlon en zullen alleen gebruikt worden in functie van de BelMan. De namen van de deelnemers worden vermeld op de website (lijst met deelnemers en de resultaten).